Deze website maakt gebruik van Cookies Privacy verklaringOK
MENU

Online verwerking

De salarisverwerking van uw personeel vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, tegen een aantrekkelijk tarief. Dit is mogelijk bij Salarisadvies Brabant met loket.nl

Wellicht stuurt u nu uw gegevens per mail of belt u wijzigingen door. Hierdoor is de kans op fouten in de communicatie aanwezig. Ongewild en onbedoeld, maar wel met grote gevolgen. Want hoe klein en onbelangrijk ook, een discussie met een werknemer over de salarisstrook is niet wenselijk.

Loket.nl biedt u de mogelijkheid om zelf op eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier salarismutaties te verwerken. Met het invoeren van mutaties via internet komt er een einde aan een tijdrovende en foutgevoelige manier van gegevensaanlevering. U vult zelf de wijzigingen in, op het tijdstip en de locatie die u uitkomt. Zonder rekening te houden met de openingstijden van een kantoor.

Wij controleren de door u ingevoerde gegevens op volledigheid en onwaarschijnlijkheden. De salarisberekeningen worden door ons eveneens beoordeeld op de actuele wet- en regelgeving en of er zich nadere bijzonderheden voordoen. Nadat de ingevoerde gegevens definitief zijn gemaakt kunt u zelf de salarisstroken genereren. Bij twijfel nemen wij even contact met u op om het geconstateerde door te spreken. Tijdwinst en kostenbesparing voor u, meer tijd om u te adviseren voor ons.

Door gebruik te maken van de online personeelsadministratie heeft u bovendien inzicht in de personeelsgegevens met alle daarbij behorende data. Denk daarbij aan adressen, contracthistorie, salarishistorie en loonmutaties. U kunt zelf uw verlofadministratie bijhouden en voor uw werknemers een digitaal personeelsdossier opbouwen. Verder kunt u zelf direct verschillende rapportages genereren zoals salariskostenontwikkelingen, verloop ziekteverzuim en alle overige management-informatie die relevant is voor uw personeelsbeleid.